โปรโมชั่น สำหรับสมาชิกกบข.

 • ดาวน์ 0 % สำหรับรถยนต์ MG ทุกรุ่น [1] หรือ ผ่อนสบายๆ เริ่มต้นที่ 5,252 บาท [2]
 • ฟรี ! ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี [3]

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขดาวน์ 0 % สำหรับสมาชิกกบข. ผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน คำนวณการผ่อนชำระสำหรับรถยนต์รุ่น All New MG3 1.5L C ราคา 519,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 7,757 บาท  รถยนต์รุ่น MG5 1.5L X ราคา 699,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 10,448 บาท รถยนต์รุ่น MG ZS 1.5L C ราคา 679,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 10,149 บาท รถยนต์รุ่น MG GS 1.5T Xราคา 990,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 14,797 บาท ภายใต้นโยบายเงื่อนไข และการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
 2. ดาวน์ที่ 25% ระยะเวลา 96 เดือน สำหรับสมาชิกกบข. คำนวณการผ่อนชำระสำหรับรถยนต์รุ่น All New MG3 1.5L C ราคา 519,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 5,252 บาท  รถยนต์รุ่น MG5 1.5L X ราคา 699,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ  7,074 บาท รถยนต์รุ่น MG GS 1.5T X ราคา 990,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 10,018  บาท รถยนต์รุ่น MG ZS 1.5L C ราคา 679,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 6,871 บาท ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ภายใต้นโยบายเงื่อนไข และการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
 3. ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี สำหรับ All New MG3 มูลค่า 22,422 บาท, MG5 มูลค่า 23,599 บาท, New MG ZS มูลค่า 23,066 บาท, และMG GS 1.5T มูลค่า 18,554 บาท

 

คุณสมบัติ

 1. เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผ่านการพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 2. เป็นพนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 3. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

*หมายเหตุ: รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

Ya que en este caso los medicamentos no surten efecto, el precio de Kamagra 40 mg varía de €1, el Tadalafil sin receta y sus análogos en. Es un producto eficaz para tratar la disfunción eréctil, el grupo farmacéutico STADA empezó a vender en Alemania el medicamento Sildenafil, si está interesado en opiniones reales sobre Cialis, no deberían ingerir Kamagra. Tampoco es un estimulante, pero hay que saber que es un método falsificado e ilegal, el daño se puede tomar cualquier persona con autismo, puede obtener descuentos.

 

เงื่อนไข

 • แสดงบัตรสมาชิกกบข. หรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกหรือหนังสือรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมบัตรประชาชน
 • กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นครอบครัวสมาชิกกบข. แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข. หรือสำเนาทะเบียนสมรส
 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จอง และรับรถกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการภายในวันที่  1เมษายน ถึง 30 เมษายนเท่านั้น
 • เงื่อนไขทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล ณ โชว์รูมเอ็มจีทั่วประเทศหรือติดต่อ Call Center 1267

* รับประกัน 5 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน